Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike gradova i općina u Kantonu, da sudjeluju u Javnoj raspravi o Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021.-2026. godina.

Izrada Plana upravljanja otpadom za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona dio je projekta „Izrada Kantonalnih planova upravljanja otpadom”, koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Članom 8. Zakona o upravljanju otpadom Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj:6/06), propisana je obaveza Kantona da donese Plan upravljanja otpadom koji mora biti usaglašen sa Strategijom upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj Plana je identifikacija trenutnog stanja u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana svih vrsta otpada, podrazumijevajući stanje infrastrukture, te definiranje (na osnovu budućih potreba) neophodnih finansijskih, pravnih, institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta za njegovu primjenu.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo je odlučilo da neće organizovati održavanje usmene Javne rasprave putem okruglog stola nego ONLINE.

Pozivamo zainteresovanu javnost da se uključi u online Javnu raspravu kako bi svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama dala doprinos definisanju što kvalitetnijih rješenja u Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021.-2026. godina.

Molimo da vaše primjedbe, mišljenja i prijedloge dostavite na adresu Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, pisanim putem poštom, putem faksa na broj: 036/552-806 ili na e-mail: okolis@mtto-hnz-k.ba, najkasnije do 12. marta 2021. godine.

 

Preuzmite:

PUO HNK-Nacrt FEBRUAR 2021-bos za JR 17.02.2021