Investitor „HL 001 Group“ d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjeve za izdavanje okolišne dozvole za trideset (30) fotonaponskih elektrana: FNE HL 31 do FNE HL 60, izlazne snage svaka po 990 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 853/1 (978)  K.O. Jasenjani, Grad Mostar.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od gospodarskog društva „Tehnozaštita“ d.o.o. Mostar.

Na temelju članka 31. stavak (1) i članka 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo je osiguralo sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišne dozvole na način da su Elaborati zaštite okoliša objavljeni na Javni uvid na web stranici Ministarstva dana 22. 4. 2024. godine. U roku koji je ostavljen za dostavljanje primjedbi na predmetni zahtjev, na adresu Ministarstva pristigao je veliki broj primjedbi i sugestija od strane mještana Mjesne zajednice Drežnica te nekoliko nevladinih udruga sa zahtjevom za održavanje Javne rasprave o planiranoj izgradnji fotonaponskih elektrana na ovoj lokaciji.

S tim u vezi, Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoliša HNŽ obavještava i poziva zainteresirane stanovnike Grada Mostara te sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije na

JAVNU RASPRAVU

o predmetnom zahtjevu koja će se održati dana 29. svibnja 2024. godine  (srijeda) u prostorijama Mjesne zajednice Drežnica, na adresi Donja Drežnica bb s početkom u 13:00 sati. 

Dnevni red:

  • Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Ministarstva).
  • Prezentacija Elaborata zaštite okoliša (predstavnik izrađivača dokumenta-Tehnozaštita d.o.o. Mostar).
  • Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, Mostar, ured br. 34 i na web stranici Ministarstva.