Investitor S&P Eco Energy d.o.o. Sarajevo dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za solarnu elektranu ”SE ECO ENERGY” instalirane snage 840 kW, koja će biti izgrađen na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1/75 K.O. Pješivac.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva ENOVA d.o.o. Sarajevo.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom se nalaze na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi pozivom na broj: UP/I-05-19-860/23 na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-SE ECO ENERGY

Plan upravljanja otpadom-SE ECO ENERGY