Na osnovu Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija iz Javnog poziva za dodjelu finansijske potpore  poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o izboru korisnika sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu.

Tekst Odluke, kao i spisak prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove iz Javnog poziva, možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima finansijske podrške

Prilog_Spisak prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove