ODLUKA O PRIVREMENIM RJEŠENJIMA IZDANIM NA TEMELJU ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Na 155. sjednici održanoj 4. studenoga Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Donošenjem predmetne odluke stekli su se uvjeti da ugostitelji, koji ranije imali izdana privremena rješenja o utvrđenim minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, ali još uvijek nisu ishodili uporabnu dozvolu, mogu zatražiti i dobiti novo privremeno rješenje. Ukoliko trebaju novo privremeno rješenje, ugostitelji su dužni Ministarstvu podnijeti sljedeće dokumente:

  • zahtjev za izdavanje privremenog rješenja i 3 KM županijske administrativne pristojbe
  • potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu vlasnika objekta
  • potvrdu Službe za poslove urbanizma i graditeljstva mjerodavnog tijela da je u tijeku postupak legalizacije izgrađenog objekta
  • izjavu kojom se obvezuje ishoditi uporabnu dozvolu u roku važenja privremenog rješenja odnosno u roku utvrđenom Odlukom Vlade HNŽ, a najkasnije do 15.4.2022. godine (ovjerena kod notara ili mjerodavnog tijela)
  • izjavu o preuzimanju odgovornosti i rizika u vrijeme obavljanja ugostiteljske djelatnosti (ovjerena kod notara ili mjerodavnog tijela).

Tekst Odluke i primjer traženih izjava može se preuzeti u prilogu.

Odluka o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Primjer izjave

Javna rasprava o Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanske županije

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike gradova i općina u Županiji, da sudjeluju u Javnoj raspravi o Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2026. godina.

Izrada Plana upravljanja otpadom za područje Hercegovačko-neretvanske županije dio je projekta „Izrada Županijskih planova upravljanja otpadom”, koji je financijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Europu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Člankom 8. Zakona o upravljanju otpadom Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj:6/06), propisana je obveza Županije da donese Plan upravljanja otpadom koji mora biti usuglašen sa Strategijom upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj Plana je identifikacija trenutnog stanja u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana svih vrsta otpada, podrazumijevajući stanje infrastrukture, te definiranje (na temelju budućih potreba) neophodnih financijskih, pravnih, institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta za njegovu primjenu.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo je odlučilo kako neće organizirati održavanje usmene Javne rasprave putem okruglog stola nego ONLINE.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u online Javnu raspravu kako bi svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama dala doprinos definiranju što kvalitetnijih rješenja u Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2026. godina.

Molimo da vaše primjedbe, mišljenja i prijedloge dostavite na adresu Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije pisanim putem poštom ili putem faksa na  broj: 036/552-806 ili na e-mail: okolis@mtto-hnz-k.ba, najkasnije do 12. ožujka 2021. godine.

 

Preuzmite:

PUO HNŽ – Nacrt VELJAČA 2021-hrv za JR 17.02.2021

Odluka o korisnicima financijske potpore iz sredstava “Transfer za jačanje turističkih kapaciteta” utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020.

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija iz Javnog poziva za dodjelu financijske potpore  poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanske županije, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o korisnicima financijske potpore iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020. godinu.

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima financijske potpore

Prilog_Popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE TURUSTIČKO-UGOSTITELJSKOM SEKTORU

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Proračunom HNŽ  za 2020. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-2611/20 od 16. prosinca 2020. godine, objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanske županije iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijava na temelju objavljenog Javnog poziva istječe u subotu, 26. prosinca 2020.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

JP_Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2020

Obrazac 1_prijava

Obrazac 2_izjava

ČESTITKA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U ime Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša i u osobno ime, svim građanima Hercegovačko-neretvanske županije, Bosne i Hercegovine i svima kojima je ona u srcu, čestitam 25. studenog – Dan državnosti sa željom da zajedno radimo za dobrobit i napredak svakog dijela naše Domovine i svakog njezinog građana.

Simbolika ovog dana i njegova važnost, poziv su na njegovo dostajanstveno obilježavanje i prisjećanje na vrijednosti koje baštinimo, ali i zadaća za sve nas da zajedničkim zalaganjem, radom i znanjem te međusobnim uvažavanjem i tolerancijom nastavimo doprinositi jačanju države, solidarnosti i poštivanja svih naših različitosti.

Neka nam je sretan 25. studenog – Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Ministar

Ajdin Teletović