Kako bi se u javnosti potaklo bolje shvaćanje i rješavanje problema neučinkovitog korištenja energije, već osamnaest godina 5. ožujak se diljem svijeta obilježava kao Svjetski dana energetske učinkovitosti. Iako se poruke Svjetskog dana energetske učinkovitosti iz godine u godinu mijenjaju, njihova suština uvijek je ista –primjenom suvremenih tehnologija, edukacijom i podizanjem javne svijesti osigurati racionalno upravljanje energetskim resursima.

Energetska učinkovitost podrazumijeva  uporabu manje količine energije za obavljanje istog posla, a da se pri tome ne naruši kvaliteta života i rada ljudi. Najčešće mjere koje se poduzimaju radi smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske učinkovitosti jesu zamjena neobnovljivih energenata obnovljivima, zamjena energetski neefikasnih potrošača efikasnima, bolja izolacija prostora koji se grije, zamjena dotrajale stolarije u prostorima koji se griju, ugradnja mjernih i regulacijskih uređaja za potrošače energije.

Bitno je naglasiti kako se energetska učinkovitost nikako ne smije promatrati kao štednja energije jer štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikada ne narušava uvjete rada i življenja ali redovito doprinosi smanjenju gubitaka energije, iscrpljivanja prirodnih resursa i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš.

I dok razvijene europske države i regije ulažu ogromna financijska sredstva u projekte podizanja energetske učinkovitosti javnih objekata, BiH i Hercegovačko-neretvanska županija/kanton čine tek pionirske korake u ovoj oblasti. Stoga je 5. ožujak odnosno Svjetski dan energetske učinkovitosti prigoda da uputimo apel javnim institucijama, kao najvećim potrošačima energije, ali i svim građanima da edukacijom, podizanjem svijesti i promjenom načina ponašanja, daju svoj doprinos racionalnom upravljanju energetskim resursima, zaštiti okoliša a u konačnici i smanjenu godišnjih financijskih izdataka za energente.