Javna rasprava o Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike gradova i općina u Kantonu, da sudjeluju u Javnoj raspravi o Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021.-2026. godina.

Izrada Plana upravljanja otpadom za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona dio je projekta „Izrada Kantonalnih planova upravljanja otpadom”, koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Članom 8. Zakona o upravljanju otpadom Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj:6/06), propisana je obaveza Kantona da donese Plan upravljanja otpadom koji mora biti usaglašen sa Strategijom upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj Plana je identifikacija trenutnog stanja u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana svih vrsta otpada, podrazumijevajući stanje infrastrukture, te definiranje (na osnovu budućih potreba) neophodnih finansijskih, pravnih, institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta za njegovu primjenu.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo je odlučilo da neće organizovati održavanje usmene Javne rasprave putem okruglog stola nego ONLINE.

Pozivamo zainteresovanu javnost da se uključi u online Javnu raspravu kako bi svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama dala doprinos definisanju što kvalitetnijih rješenja u Planu upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021.-2026. godina.

Molimo da vaše primjedbe, mišljenja i prijedloge dostavite na adresu Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, pisanim putem poštom, putem faksa na broj: 036/552-806 ili na e-mail: okolis@mtto-hnz-k.ba, najkasnije do 12. marta 2021. godine.

 

Preuzmite:

PUO HNK-Nacrt FEBRUAR 2021-bos za JR 17.02.2021

Odluka o korisnicima finansijske podrške iz sredstava “Transfer za jačanje turističkih kapaciteta” utvrđenih Budžetom HNK za 2020.

Na osnovu Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija iz Javnog poziva za dodjelu finansijske potpore  poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o izboru korisnika sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu.

Tekst Odluke, kao i spisak prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove iz Javnog poziva, možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima finansijske podrške

Prilog_Spisak prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE TURUSTIČKO-UGOSTITELJSKOM SEKTORU

Na osnovu člana 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Budžetom HNK  za 2020. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-2611/20 od 16. decembra 2020. godine, objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu finansijske podrške poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanskog kantona iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Budžetom HNK za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijava na osnovu objavljenog Javnog poziva ističe u subotu, 26. decembra 2020.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

JP-Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2020

Obrazac 1 prijava

Obrazac 2-izjava

 

ČESTITKA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U ime Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša i u lično ime, svim građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosne i Hercegovine i svima kojima je ona u srcu, čestitam 25. novembar – Dan državnosti sa željom da zajedno radimo za dobrobit i napredak svakog dijela naše Domovine i svakog njenog građana.

Simbolika ovog dana i njegova važnost, poziv su na njegovo dostajanstveno obilježavanje i prisjećanje na vrijednosti koje baštinimo, ali i zadaća za sve nas da zajedničkim zalaganjem, radom i znanjem te međusobnim uvažavanjem i tolerancijom nastavimo doprinositi jačanju države, solidarnosti i poštivanja svih naših različitosti.

Neka nam je sretan 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Ministar

Ajdin Teletović

Obavještenje

S ciljem zaštite zdravlja korisnika usluga i zaposlenih u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša i smanjenja rizika od prenosa virusa SARS-CoV-2, na osnovu Kriznog plana pripremljenosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, broj 10-01-33-367/20, od četvrtka, 29. oktobra 2020. obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (protokol i sl.).

Do daljnjega svi podnesci i ostala korespondencija mogu se dostavljati elektronski na adresu info@mtto-hnz-k.ba, faksom na broj (036) 552 806 ili putem pošte na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, Braće Fejića bb, Mostar.

Za dodatna pojašnjenja u vezi pitanja iz nadležnosti Ministarstva, korisnici usluga mogu koristiti i kontakt telefone (036) 551 823, 552 311 i 552 922.

Hvala Vam na razumijevanju.

#štitimosebe#štitimodruge