Donesena Odluka o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Na prijedlog ministra Ajdina Teletovića,  na 205. sjednici održanoj 12. jula 2023. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojom su utvrđeni uslovi za pribavljanje privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i konačni rok njihovog važenja najduže do 30. juna 2024.

U obrazloženju Odluke istaknuto je da je institut privremenog rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj prvi put uveden u praksu kantonalnim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2011., a našao se i u Zakonu iz 2017. godine u kojem su podignuti zahtjevi u pogledu bezbjednosti predmetnih objekata.

Uvođenje privremenog rješenja kao prelaznog zakonskog rješenja, čija je privremenost do sada tri puta produžavana odlukama u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, imalo je za cilj omogućiti ugostiteljima čiji su objekti izgrađeni  bez pravosnažnog odobrenja o građenju da rade unutar zakonskih okvira, da izmiruju svoje obaveze prema zaposlenicima i državi, ali i da potakne druge da krenu u rješavanje problema nedostajuće prostorno-planske dokumentacije, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i bespravne gradnje koja je dovela do ove situacije.

Valja napomenuti kako za većinu imalaca privremenih rješenja postupak legalizacije objekata koče najviše neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali i visoki iznosi za to potrebnih finansijskih sredstava. Samo ministarstvo ne učestvuje u procesu legalizacije, odgovornost za taj proces leži na jedinicama lokalne samouprave i samim ugostiteljima. Ukoliko s njihove strane izostane spremnost da se ovaj problem riješi odnosno da se legalizuju postojeći ugostiteljski objekti bez pravosnažnog odobrenja o građenju, biti će iscrpljene sve zakonske mogućnosti iz nadležnosti Ministarstva.

Kao predlagač, Ministarstvo je svjesno da ni nova, četvrta po redu, odluka o privremenim rješenjima nije idealna i da nudi ono što joj i samo ime kaže – privremeno rješenje problema ugostiteljskih objekata bez pravosnažnog odobrenja o građenju. Međutim, kao resor zadužen za provođenje politike kantonalnog  turizma, ima obavezu učiniti dodatni napor i svima onima koji su istinski zainteresovani za rad u turističko-ugostiteljskom sektoru unutar zakonskih okvira omogućiti dodatno vrijeme za rješavanje statusa njihovih nelegalnih objekata izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja o građenju.

Slijedom navedenoga, uvažavajući obrazloženje Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada HNK podržala je prijedlog   i usvojila Odluku o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojoj je utvrđen rok njihovog važenja najduže do 30. juna 2024. (Odluka broj 01-1-02-1931/23 od 12. jula 2023.).

Tekst Odluke  o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti možete preuzeti u prilogu.

Odluka o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti broj 01-1-02-1931/23 od 12. jula 2023.

ČESTITKA POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U ime Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i u svoje lično  ime, svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Poštujući prošlost i sjećajući se dana kada je voljom većine svojih građana Bosna i Hercegovina postala nezavisna i suverena država, Dan nezavisnosti je prilika da pokažemo zajedničku spremnost raditi na jačanju ne samo njene nezavisnosti i suverenosti nego i na daljem privrednom razvoju  s ciljem stvaranja uslova za dostojanstven i kvalitetan život svih njenih građana i u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.

Svim građanima Bosne i Hercegovine, ma gdje bili, upućujem iskrene čestitke povodom 1. marta – Dana nezavisnosti  Bosne i Hercegovine.

Ministar

Ajdin Teletović

ODLUKA O KORISNICIMA FINANSIJSKE PODRŠKE IZ SREDSTAVA „TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA“

Na osnovu Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske podrške iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu., ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o korisnicima finansijske podrške iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“.

S ciljem podizanja konkurentnosti i održivosti turističke privrede te unaprjeđenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude HNK odnosno povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj; razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima; razvoja turističke ponude kao dopunske aktivnosti na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima; razvoja dodatnih sadržaja u destinacijama i produženja sezone; razvoja novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga te razvoja turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma u HNK,  finansijska podrška dodijeljena je svim podnosiocima prijava koji su ispunili formalno-pravne uslove i vrednovani u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva.

Obavještavamo korisnike sredstava da će potpisivanje ugovora biti upriličeno u sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar) prema sljedećem rasporedu:

  • Srijeda, 25. januara u vremenu od 9,00 do 15,30 korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 1 Mjera 1 (zaključno s rednim brojem 108)
  • Četvrtak, 26. januara 2023. u 12,00 sati korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 1 Mjera 2 (zaključno s rednim brojem 6) i Mjera 3 (zaključno s rednim brojem 5)
  • Četvrtak, 26. januara 2023. u 13,30 sati korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 2 (zaključno s rednim brojem 3) i Programskoj aktivnosti 3 (zaključno s rednim brojem 7)

Na zakazano potpisivanje ugovora ovlaštena lica korisnika dužna su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju,  pečat i broj protokola. Ukoliko su potrebne dodatne informacije iste se mogu dobiti na telefon 036/552 922.

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima finansijske podrške _Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Spisak _prijave koje nisu ispunile formalno pravne uslove iz JP 

ODLUKA O KORISNICIMA FINANSIJSKE PODRŠKE IZ SREDSTAVA „TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA“

S ciljem podrške manifestacijama koje svojim sadržajem i kvalitetom doprinose unaprjeđenju i obogaćivanju turističke ponude Kantona, razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje sezone, stvaranju prepoznatljivog imidža hercegovačko-neretvanskog turizma i podizanju marketinške vrijednosti HNK kao cjelovite destinacije odnosno aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti za očuvanje i zaštitu okoliša kroz ekološku edukaciju i aktivizam, promovisanju odgovornog odnosa prema prirodi, unaprjeđenju kvalitete življenja i dobre prakse lokalne zajednice te promociji zdravog načina života,  13. decembra  2022. godine ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša raspisao je Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinansirati  iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu.

U propisanom roku za podnošenje prijava pristiglo je ukupno 96 prijava za 96 projekata čija je ukupna vrijednost,  prema podacima podnosilaca prijave, procijenjena na više od 1,6 miliona konvertibilnih maraka, pri čemu je od Ministarstva zatraženo sufinansiranje  u ukupnom iznosu od 916.876 konvertibilnih maraka.

Na osnovu Zapisnika stručne Komisije za odabir projekata koje je razmotrilo  zaprimljene prijave te prema kriterijima iz člana IV Javnog poziva vrednovalo sve prijave koje su ispunile formalno-pravne uslove iz člana V Javnog poziva, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je o Odluku izboru  korisnika finansijske podrške iz sredstava  „Transfer neprofitnim organizacijama“ dodijelivši podršku u ukupnom iznosu 400.000 konvertibilnih maraka za 77 projekata odnosno za svih 77 neprofitnih organizacija  koje su ispunile formalno-pravne uslove iz Javnog poziva.

Obavještavamo korisnike sredstava da će potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava biti upriličeno u sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar) u ponedjeljak, 9. januara 2023. godine, u vremenu od 10:30 do 14:30 sati.

Na zakazano potpisivanje ugovora ovlaštena lica korisnika dužna su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju,  pečat i broj protokola. U slučaju da ovlašteno lice korisnika nije u mogućnosti iz opravdanih razloga pristupiti potpisivanju ugovora, može dati punomoć nekom od članova udruženja. Ukoliko su korisnicima potrebne dodatne informacije u vezi potpisivanja ugovora, iste se mogu dobiti na telefon 036/552 922

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima finansijske podrške iz sredstava Transfer neprofitnim organizacijama

Spisak prijava koje nisu ispunile uslove iz JP

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE IZ SREDSTVA „TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA“ UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA HNK ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne  uprave („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Izmjenama i dopunama Budžeta HNK  za 2022. godinu,  broj: 01-1-02-3510/22 od 21. decembra 2022. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu finansijske podrške iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 9. januara 2023. godine.

Tekst poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Tekst Javnog poziva_bos.

Obrazac 1 _Prijava

Obrazac 2 _Izjava

Obrazac 3_Primljene de minimis potpore_pomoći