DAN PLANETE ZEMLJE: PLANET VS. PLASTIKA

Već više od pola vijeka 22. aprila se širom svijeta obilježava kao Dan planete Zemlje i jedan od najvećih građanskih događaja na Zemlji. Ovogodišnji Dan planete Zemlje obilježava se pod službenim sloganom Planet vs. Plastika aktivirajući milijarde ljudi širom svijeta da zaštite naš planet i bore se za svjetliju budućnost za generacije koje dolaze.

Ovogodišnja globalna tema Planet vs. Plastika ističe potrebu širenja svijesti o štetnosti plastike, zdravstvenom riziku koji plastika nosi, potrebi za izbacivanjem iz upotrebe sve plastike za jednokratnu upotrebu te prestanak tzv. „brze mode“, uz neprestane izmjene modnih trendova koji stvaraju sve više i više odjeće od umjetnih materijala, odjeće koja se više ne upotrebljava. Cilj svih aktivnosti je podsticanje smanjenja korištenja plastike i reduciranje proizvodnje svih vrsta plastike za 60 posto do 2040.

Na tom tragu, Ministarstvo će u narednom periodu i u saradnji sa kantonalnim Fondom za zaštitu okoliša, organizovati različite radno-edukativne aktivnosti u koje će uključiti djecu i mlade kako bi odgojili nove generacije i uticali na promjenu dosadašnjeg ponašanja prema okolišu.

Čestitajući 22. aprila – Dan planete Zemlje pozivam sve nas da, pojedinačnim i kolektivnim naporima, damo doprinos očuvanju dragocjenih resursa potvrđujući našu predanost zaštiti okoliša, promicanju održivosti te stvaranju zdravije i otpornije budućnosti za sav život na Zemlji.

Ministar

Emil Balavac

Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za fotonaponske elektrane investitora H&L ”001” d.o.o. Mostar, na lokaciji Jasenjani, Grad Mostar

Investitor H&L ”001” d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK zahtjeve za izdavanje okolinske dozvole za trideset (30) fotonaponskih elektrana: FNE HL 31 do FNE HL 60, izlazne snage svaka po 990 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 853/1 (978)  K.O. Jasenjani, Grad Mostar.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od privrednog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Na osnovu člana 31. stav (1) i člana 39.  stav (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava učestvovanje javnosti u postupcima izdavanja okolinske dozvole. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša se nalaze na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

FNE HL 31-60

 

JAVNI OGLAS

Na osnovu odluka Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Odluke o pristupanju raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK, broj: 01-1-02-429/24 od 23.2.2024. godine i  Odluke Vlade HNK o pristupanju raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog  odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK, broj: 01-1-02-428/24 od 23.2.2024. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša  objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Tekst javnih oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za  izbor i imenovanje članova UO 

Javni oglas za  izbor i imenovanje članova NO 

Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za fotonaponske elektrane investitora IM SUNCE d.o.o. Čitluk, na lokaciji Slipčići, Grad Mostar

Investitor IM SUNCE d.o.o. Čitluk dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK zahtjeve za izdavanje okolinske dozvole za dvije (2) fotonaponske elektrane: FNE ”LUCIJA 1” izlazne snage 990 kW i FNE ”LUCIJA 2” izlazne snage 300 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 2996/7 K.O. Slipčići, Grad Mostar.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od privrednog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Na osnovu člana 31. stav (1) i člana 39.  stav (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava učestvovanje javnosti u postupcima izdavanja okolinske dozvole. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša se nalaze na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša – FNE LUCIJA 1

Elaborat zaštite okoliša – FNE’LUCIJA 2

 

 

Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za fotonaponske elektrane investitora MS POWER d.o.o. Sarajevo, na lokaciji Slipčići, Grad Mostar

Investitor MS POWER d.o.o. Sarajevo dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK zahtjeve za izdavanje okolinske dozvole za pet (5) fotonaponskih elektrana: FNE ”SOLE 1” do FNE ”SOLE 5” izlazne snage svaka po 990 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 2996/1 K.O. Slipčići, Grad Mostar.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od privrednog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Na osnovu člana 31. stav (1) i člana 39.  stav (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava učestvovanje javnosti u postupcima izdavanja okolinske dozvole. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša se nalaze na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborati zaštite okoliša – FNE SOLE 1-5