Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH, upućujem iskrene čestitke svima koji ovu zemlju osjećaju svojom, koji zajedničkim trudom i radom grade prosperitetniju budućnost novim naraštajima. Danas kada je naša državnost neupitna, s ponosom se prisjećamo 25. novembra 1943.  kada su narodi Bosne i Hercegovine izrazili odlučnost da njihova zemlja bude zajednica sazdana na viševjekovnoj tradiciji uvažavanja i suživota različitih naroda, kultura i religija – zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih.

Tada i tako izražena odlučnost, ali i žrtva svih koji su svoje živote utkali u temelje današnje Bosne i Hercegovine, obavezuje nas da zajedničkim zalaganjem doprinosimo izgradnji jače države, njenom privrednom razvoju i iznad svega  suživotu različitosti.  Sa željom da svojim radom stvorimo uslove za bolje sutra i da time jačamo državnost svoje domovine po mjeri i potrebi svih njenih građana, čestitam vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Ministar

Ajdin Teletović

Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 65/13), člana 11. stav 2. Odluke o načinu upravljanja JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina („Službene novine HNK“, broj: 2/06) i člana 28.  stav 1. Statuta  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, a u vezi s članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, broj: 4/07) i Odlukom Vlade HNK o pristupanju raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, broj: 01-1-02-2062/19 od 18.10.2019. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona  raspisao je Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, koje predlaže Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNK.

Tekst Javnog oglasa objavljen je u Dnevnom avazu i Večernjem listu u srijedu, 13. novembra 2019. te u Službenim novinama Federacije BiH, broj 86/19 izdanje od 15. novembra 2019. Rok za prijavu kandidata ističe u ponedjeljak, 2. decembra 2019.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO JP Hutovo Blato_bosanski

Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina

Na osnovu  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 65/13), člana 11. stav 2. Odluke o načinu upravljanja JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina („Službene novine HNK“, broj: 2/06) i člana 28.  stav 1. Statuta  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, a u vezi s članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, broj: 4/07) i Odlukom Vlade HNK o pristupanju raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, broj 01-1-02-2062/19 od 18.10.2019. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona  raspisao je Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, koje predlaže Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNK.

Tekst Javnog oglasa objavljen je u Dnevnom avazu i Večernjem listu u srijedu, 13. novembra 2019. te u Službenim novinama Federacije BiH, broj 86/19 izdanje od 15. novembra 2019. Rok za prijavu kandidata ističe u ponedjeljak, 2. decembra 2019.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO JP Hutovo Blato_bosanski

PROBLEM ODLAGANJA OTPADA U MOSTARU U NADLEŽNOSTI GRADA MOSTARA I FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Povodom saopštenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma sa juče, 13. juna 2019. održanog sastanka u Sarajevu na kojem su jedino i stvarno nadležni razgovarali o problemu odlaganja otpada u Mostaru, službeno i javno pobijamo iznesene tvrdnje ministrice Edite Đapo da je „upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti kantona“ zbog čega je zatražila „urgentno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema“.

Iako sam popis učesnika jučerašnjeg sastanka, na kojem su uz ministricu  i gradonačelnika Mostara učestvovala i odgovorna lica Federalne uprave za inspekcijske poslove te direktori mostarskih javnih preduzeća Komunalno d.o.o. i Deponija d.o.o., vrlo jasno sugeriše ko su stvarno nadležni za rješavanje problema otpada u Mostaru, u cilju potpunog i istinitog informisanja javnosti želimo istaknuti sljedeće.

U postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom F BiH koji je predložila  sama ministrica, a u kojem se spominje i sporni otpad kao posebna kategorija otpada koji sadrži PCB, upozoravali smo na neefikasnost predloženog rješenja upravljanja otpadom, brojne nejasnoće i nedostatke predloženih zakonskih rješenja tražeći upravo precizno propisivanje nadležnosti, ali i sprječavanje eventualnog monopola na području upravljanja otpadom. Ne samo što nije prihvaćena niti jedna naša primjedba i sugestija, nego je potpuno ignorisan i naš prijedlog sistemskog rješenja  za upravljanje posebnim otpadom.

Uz to, iako je Zakon stupio na snagu krajem 2017., do danas nisu doneseni provedbeni propisi. Pitamo se zašto i da li je svrha donošenja navedenog zakona bila isključivo prikupljanje novčanih sredstava koja se uplaćuju za upravljanje posebnim kategorijama otpada, u što smo posumnjali još u postupku njegovog donošenja što smo jasno napisali i u našim očitovanjima?!?

Takođe, ministrica bi trebala znati da je upravo Ministarstvo na čijem se čelu nalazi izdalo okolišnu dozvolu Gradu Mostaru za izgradnju kolektora za pročišćavanje otpadnih voda. Navedenom okolišnom dozvolom utvrđen je način upravljanja svim vrstama otpada koje nastaju na postrojenju kao i postupak njegovog konačnog odlaganja.

Isto ministarstvo izdalo je i rješenje o obnovljenoj okolišnoj dozvoli za JP Deponija d.o.o. Mostar za organizovanje procesa rada na regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada i njegovom zbrinjavanju, kao i rješenje o okolišnoj dozvoli Gradu Mostaru za sanaciju deponije komunalnog otpada kojom upravlja JP Uborak d.o.o.

Kada je riječ o inspekcijskom nadzoru navedenih operatora, isti na osnovu zakonskih propisa provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove koja se o svojim nadležnostima i inspekcijskim nalazima jasno očitovala ne samo na jučerašnjem sastanku nego i u situaciji kada im je upravo kantonalno ministarstvo dostavilo na nadležno postupanje predstavku građana mjesnih zajednica Vrapčići, Livač, Kuti i Potoci iz 2018. godine.

Takođe, želimo podsjetiti da se postupanje s komunalnim otpadom i tretiranje istog obavlja u skladu sa posebnim propisima o komunalnim djelatnostima koje su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne uprave, u konkretnom slučaju Grada Mostara.

Iz svega naprijed navedenog, jasno je ko su nadležni za rješavanje dugogodišnjeg problema upravljanja otpadom u Mostaru, koji je ovih dana samo eskalirao zbog sumnje o postojanju PCB-a i teških metala u dehidriranom mulja sa mostarskih prečistača.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, kao i Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, preduzimaju i preduzimati će sve aktivnosti iz svoje nadležnosti ne samo kada je riječ o zaštiti okoliša nego i o ukupnom životu u Kantonu. Konkretni slučaj nije u našoj nadležnosti, ali jeste obaveza da pozovemo učesnike jučerašnjeg sastanka u Sarajevu da ne bježe od vlastite odgovornosti prebacujući je na ovo ministarstvo i Vladu HNK i dovodeći u zabludu javnost iznošenjem zakonski neosnovanih i netačnih tvrdnji.

Pozivamo Grad Mostar i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao jedine i stvarno nadležne da, u saradnji i uz angažovanje namjenskih sredstava naknade za posebne kategorije otpada koje se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša F BiH,   pristupe hitnom rješavanju problema i ispunjavanju uslova propisanih u okolišnim dozvolama za „sporne“ objekte u vlasništvu Grada Mostara.

Uz podsjećanje da se nadležnost propisuje zakonima, a ne na sastancima, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša iako u konkretnom slučaju zbog nenadležnosti nije ni pozvano na jučerašnji sastanak u Sarajevu, spremno je u cilju zaštite zdravlja građana Hercegovačko-neretvanskog kantona stvarno nadležnima – Gradu Mostaru i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, pružiti stručnu i svaku drugu pomoć u rješavanju problema otpada.