ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA „TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA“

Na osnovu Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterijuma za dodjelu sredstava putem javnog poziva, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o izboru korisnika sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ utvrđenih Budžetom za 2019. godinu. Tekst Odluke možete preuzeti u prilogu.

Potpisivanje ugovora s izabranim korisnicima obaviti će se u  utorak, 7. januara u vremenu od 9,00 do 14,00 sati sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar, kancelarija broj  29 i 30). Ovlaštena lica korisnika dužna su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju te pečat.

Preuzmite .pdf ovdje

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA „TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA“

Na osnovu Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterijuma za dodjelu sredstava putem javnog poziva, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o izboru korisnika sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Budžetom HNK za 2019. godinu. Tekst Odluke možete preuzeti u prilogu.

Potpisivanje ugovora s izabranim korisnicima obaviti će se u utorak, 7. januara u vremenu od 9,00 do 14,00 sati sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar, kancelarija broj  29 i 30). Ovlaštena lica korisnika dužna su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju te pečat.

Preuzmite .pdf ovdje