Na prijedlog ministra Ajdina Teletovića,  na 205. sjednici održanoj 12. jula 2023. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojom su utvrđeni uslovi za pribavljanje privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i konačni rok njihovog važenja najduže do 30. juna 2024.

U obrazloženju Odluke istaknuto je da je institut privremenog rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj prvi put uveden u praksu kantonalnim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2011., a našao se i u Zakonu iz 2017. godine u kojem su podignuti zahtjevi u pogledu bezbjednosti predmetnih objekata.

Uvođenje privremenog rješenja kao prelaznog zakonskog rješenja, čija je privremenost do sada tri puta produžavana odlukama u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, imalo je za cilj omogućiti ugostiteljima čiji su objekti izgrađeni  bez pravosnažnog odobrenja o građenju da rade unutar zakonskih okvira, da izmiruju svoje obaveze prema zaposlenicima i državi, ali i da potakne druge da krenu u rješavanje problema nedostajuće prostorno-planske dokumentacije, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i bespravne gradnje koja je dovela do ove situacije.

Valja napomenuti kako za većinu imalaca privremenih rješenja postupak legalizacije objekata koče najviše neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali i visoki iznosi za to potrebnih finansijskih sredstava. Samo ministarstvo ne učestvuje u procesu legalizacije, odgovornost za taj proces leži na jedinicama lokalne samouprave i samim ugostiteljima. Ukoliko s njihove strane izostane spremnost da se ovaj problem riješi odnosno da se legalizuju postojeći ugostiteljski objekti bez pravosnažnog odobrenja o građenju, biti će iscrpljene sve zakonske mogućnosti iz nadležnosti Ministarstva.

Kao predlagač, Ministarstvo je svjesno da ni nova, četvrta po redu, odluka o privremenim rješenjima nije idealna i da nudi ono što joj i samo ime kaže – privremeno rješenje problema ugostiteljskih objekata bez pravosnažnog odobrenja o građenju. Međutim, kao resor zadužen za provođenje politike kantonalnog  turizma, ima obavezu učiniti dodatni napor i svima onima koji su istinski zainteresovani za rad u turističko-ugostiteljskom sektoru unutar zakonskih okvira omogućiti dodatno vrijeme za rješavanje statusa njihovih nelegalnih objekata izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja o građenju.

Slijedom navedenoga, uvažavajući obrazloženje Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada HNK podržala je prijedlog   i usvojila Odluku o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojoj je utvrđen rok njihovog važenja najduže do 30. juna 2024. (Odluka broj 01-1-02-1931/23 od 12. jula 2023.).

Tekst Odluke  o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti možete preuzeti u prilogu.

Odluka o privremenim rješenjima izdatim na osnovu Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti broj 01-1-02-1931/23 od 12. jula 2023.