Investitor „EKO-RIKA“ d.o.o. Prozor-Rama dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju MHE „Pojatine“ na  vodotoku Rika, označenom kao k.č. broj: 26/26, K.O. Šćipe, Općina Prozor-Rama, instalirane snage 0,495 MW, sa godišnjom proizvodnjom 2,44 GWh.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom.

Na osnovu člana 31. i 39. Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava učestvovanje javnosti u postupcima izdavanja okolinske dozvole. S tim u vezi, Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoliša HNK obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Prozor-Rama i sve zainteresovane subjekte i nevladine organizacije na

JAVNU RASPRAVU

o predmetnom zahtjevu koja će se održati dana 13. juna 2019. godine  (četvrtak) u Osnovnoj školi „Šćipe“ u Šćipama, općina Prozor-Rama sa početkom u 11,00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Ministarstva).
  2. Prezentacija Elaborata zaštite okoliša (predstavnik izrađivača dokumenta-Zagrebinspekt d.o.o. Mostar).
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišnog dopuštenja dostupna je na uvid u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Braće Fejića bb, Mostar, soba br. 34 i na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi pozivom na broj: UP/I-10-05-25-93/19 na adresu:

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK

Braće Fejića bb

88 000 Mostar

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša MHE Pojatine

Plan upravljanja otpadom MHE Pojatine