Investitor ECCO SOLAR ENERGY d.o.o. Čitluk dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK zahtjeve za izdavanje okolinske dozvole za tridesetišest (36) fotonaponskih elektrana: FNE ESE 1 do FNE ESE 36, izlazne snage svaka po 990 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 2996/1 K.O. Slipčići, Grad Mostar.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od privrednog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Na osnovu člana 31. stav (1) i člana 39.  stav (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava učestvovanje javnosti u postupcima izdavanja okolinske dozvole. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša se nalaze na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborati zaštite okoliša FNE ESE 1-36