Investitor JP „Komunalno“ d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za reciklažno dvorište, koje će biti izgrađeno na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 3516, K.O. Rodoč, Grad Mostar.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od privrednog društva ZGI d.o.o. Mostar.

Na osnovu člana 31. stav (1) i člana 39.  stav (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava učestvovanje javnosti u postupcima izdavanja okolinske dozvole. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom se nalaze na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-Reciklažno dvorište

PUO-Reciklažno dvorište