Na osnovu Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske podrške iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu., ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o korisnicima finansijske podrške iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“.

S ciljem podizanja konkurentnosti i održivosti turističke privrede te unaprjeđenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude HNK odnosno povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj; razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima; razvoja turističke ponude kao dopunske aktivnosti na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima; razvoja dodatnih sadržaja u destinacijama i produženja sezone; razvoja novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga te razvoja turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma u HNK,  finansijska podrška dodijeljena je svim podnosiocima prijava koji su ispunili formalno-pravne uslove i vrednovani u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva.

Obavještavamo korisnike sredstava da će potpisivanje ugovora biti upriličeno u sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar) prema sljedećem rasporedu:

  • Srijeda, 25. januara u vremenu od 9,00 do 15,30 korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 1 Mjera 1 (zaključno s rednim brojem 108)
  • Četvrtak, 26. januara 2023. u 12,00 sati korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 1 Mjera 2 (zaključno s rednim brojem 6) i Mjera 3 (zaključno s rednim brojem 5)
  • Četvrtak, 26. januara 2023. u 13,30 sati korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 2 (zaključno s rednim brojem 3) i Programskoj aktivnosti 3 (zaključno s rednim brojem 7)

Na zakazano potpisivanje ugovora ovlaštena lica korisnika dužna su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju,  pečat i broj protokola. Ukoliko su potrebne dodatne informacije iste se mogu dobiti na telefon 036/552 922.

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uslove iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima finansijske podrške _Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Spisak _prijave koje nisu ispunile formalno pravne uslove iz JP