Na inicijativu ministra Ajdina Teletovića,  na  175. sjednici održanoj 19. svibnja 2022. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojom su utvrđeni uvjeti za pribavljanje privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i konačni rok njihovog važenja najduže do 30. lipnja 2023. Prijedlogu odluke prethodila je Informacija o problematici privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj koju je pripremilo Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, a Vlada HNŽ na istoj sjednici usvojila Zaključkom broj 01-1-02-1335/22.

Obrazlažući prijedlog odluke, ministar Teletović podsjetio je članove Vlade kako je institut privremenog rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj prvi put uveden u praksu županijskim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2011., a našao se i u Zakonu iz 2017. godine u kojem su podignuti zahtjevi u pogledu sigurnosti predmetnih objekata. Ovako zakonsko rješenje nastalo  je kao rezultat potrebe da se koliko-toliko u zakonske okvire uvedu ugostiteljski objekti koji su poslovali u sivoj zoni, u objektima izgrađenim bez pravomoćnog odobrenja za gradnju, a temeljilo se na odredbama članka 44. Zakona o gradnji HNŽ.  Kako nije bilo značajnijih pomaka u postupku legalizacije predmetnih objekata, 31. prosinca 2019. po sili zakona sva su privremena rješenja prestala važiti  i veliki broj objekata više nije imao osnovu za legalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U cilju očuvanja smještajnih kapaciteta, ali i sprječavanju neregistriranog rada – rada na crno, dva puta je iskorištena mogućnost iz članka 32. stavak (1) Zakona na temelju kojeg je ugostiteljima omogućeno da pod ranijim uvjetima ishode privremena rješenja s novim rokovima važenja.

Iako se očekivalo da će omogućavanjem dodatnih rokova veći broj ugostitelja uspjeti legalizirati svoje objekte, to se nije dogodilo. U više od deset godina koliko u Zakonu postoji institut privremenih rješenja samo su 33 objekta ishodila potrebna odobrenja i legalizirala svoje objekte. Za većinu imatelja privremenih rješenja postupak legalizacije objekata koče neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali i visoki iznosi za to potrebnih sredstava koje oni nisu u mogućnosti osigurati zbog dvogodišnje izrazite krize u turizmu, izazvane prvo  pandemijom virusa SARS-COV-2 i najnovije ratom u Ukrajini.

Ministar Teletović posebno je upozorio članove Vlade kako bi  prestanak rada ugostiteljskih objekata, kao posljedica isteka roka važenja privremenih objekata, za HNŽ značio gubitak 68% posto ukupno raspoloživih smještajnih jedinica i 65% ukupno raspoloživih postelja u objektima označenim sa 2* i 3*,  ali i gubitak velikog broja radnih mjesta što bi dodatno urušilo socijalnu sliku i standard ljudi na ovom području. S druge strane, ukoliko izostane spremnost jedinica lokalne samouprave i samih ugostitelja da se legaliziraju postojeći ugostiteljski objekti bez pravomoćnog odobrenja o građenju, bit će iscrpljene sve zakonske mogućnosti iz mjerodavnosti ovog ministarstva.  Ministarstvo je svjesno da ova odluka nije idealna i da ne rješava problem u korijenu. Međutim, onima koji su istinski zainteresirani za rad u turističko-ugostiteljskom sektoru ona omogućava ostanak u sustavu i dodatno vrijeme za rješavanja statusa njihovih nelegalnih objekata izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za rad.

Slijedom navedenoga, Vlada HNŽ podržala je prijedlog   Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša i usvojila Odluku o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojoj je utvrđen rok njihovog važenja najduže do 30. lipnja 2023.

Tekst Zaključka i Odluke  o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti možete preuzeti u prilogu.

Odluka broj 01-1-02-1334.

Zaključak broj 01-1-02-1335.