Odluka o korisnicima financijske potpore iz sredstava “Transfer za jačanje turističkih kapaciteta” utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020.

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija iz Javnog poziva za dodjelu financijske potpore  poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanske županije, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o korisnicima financijske potpore iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020. godinu.

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima financijske potpore

Prilog_Popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE TURUSTIČKO-UGOSTITELJSKOM SEKTORU

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Proračunom HNŽ  za 2020. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-2611/20 od 16. prosinca 2020. godine, objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanske županije iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijava na temelju objavljenog Javnog poziva istječe u subotu, 26. prosinca 2020.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

JP_Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2020

Obrazac 1_prijava

Obrazac 2_izjava

ČESTITKA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U ime Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša i u osobno ime, svim građanima Hercegovačko-neretvanske županije, Bosne i Hercegovine i svima kojima je ona u srcu, čestitam 25. studenog – Dan državnosti sa željom da zajedno radimo za dobrobit i napredak svakog dijela naše Domovine i svakog njezinog građana.

Simbolika ovog dana i njegova važnost, poziv su na njegovo dostajanstveno obilježavanje i prisjećanje na vrijednosti koje baštinimo, ali i zadaća za sve nas da zajedničkim zalaganjem, radom i znanjem te međusobnim uvažavanjem i tolerancijom nastavimo doprinositi jačanju države, solidarnosti i poštivanja svih naših različitosti.

Neka nam je sretan 25. studenog – Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Ministar

Ajdin Teletović

Obavijest

S ciljem zaštite zdravlja korisnika usluga i uposlenika Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša te smanjenja rizika od prijenosa virusa SARS-CoV-2, temeljem Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, broj 10-01-33-367/20), od četvrtka, 29. listopada 2020. obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (protokol i sl.)

Do daljnjega svi podnesci i ostala korespondencija mogu se dostavljati elektronički na adresu info@mtto-hnz-k.ba, faksom na broj 036 552 806 ili putem pošte na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, Braće Fejića bb, Mostar.

Za dodatna pojašnjenja u vezi pitanja iz mjerodavnosti Ministarstva, korisnici usluga mogu koristiti i kontakt telefone (036) 551 823, 552 311 i 552 922.

Hvala Vam na razumijevanju.

#štitimosebe#štitimodruge

Pronaći modalitet potpore Zračnoj luci Mostar

Ministar Ajdin Teletović održao je danas radno-konzultativni sastanak s Ivanom Ljubićem, v.d. ravnatelja i Ibricom Berberovićem, rukovoditeljem Sektora tehnike i održavanja J.P. „Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar“ d.o.o.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnom stanju i poteškoćama u radu Zračne luke Mostar, napose u svjetlu još uvijek prisutne pandemije COVID-19 koja je, najprije zbog privremenog zatvaranja graničnih prijelaza u zračnom prometu a potom i zbog poteškoća u poslovanju brojnih avioprijevoznika, dovela do obustave u obavljanju osnovne djelatnosti Zračne luke i posljedično tome do poteškoća u poslovanju.

Posebno je naglašeno kako je Zračna luka Mostar specifičan sustav te da je potrebno zadržati licence djelatnika kao i atestiranu i servisiranu opremu, s posebnim naglaskom na vatrogasnu opremu i sigurnosnu opremu. „Eventualni gubitak licence aerodromskog operatera stavio bi Zračnu luku Mostar u još nepovoljniji položaj, jer bi njezino ponovno pokretanje tražilo velika sredstva i duže vremensko razdoblje što bi za posljedicu imalo nemogućnost uspostave letova“, kazao je Ljubić.

Ministar Teletović iskazao je razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Zračna luka te podsjetio kako je Ministarstvo i do sada najdosljednije podupiralo njezin rad te zagovaralo privlačenje novih avioprijevoznika. „Programi mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19 na gospodarstvo  niti na jednoj razini nisu prepoznali posljedice koje je pandemija ostavila u domaćem zračnom prometu. Međutim, mi smo i dalje čvrsto opredijeljeni podržati sve aktivnosti koje bi osigurale ne samo zadržavanje licence aerodromskog operatera nego i širenje poslovanja Zračne luke Mostar“ naglasio je ministar Teletović.

Na tom tragu, dogovoreno je da Ministarstvo sačini i Vladi HNŽ dostavi cjelovitu informaciju o aktualnom stanju kako bi mogla odlučiti o budućim modalitetima potpore Zračnoj luci Mostar.