VAŽNA OBAVIJEST

Sukladno Odluci Vlade o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Hercegovačko-neretvanske županije, broj 01-1-02-605/20 od 17. ožujka 2020., u cilju suzbijanja širenja koronavirusa te zaštite zdravlja korisnika naših usluga i djelatnika Ministarstva, molimo sve da, bez neodložne potrebe ili našeg poziva, ne dolaze u prostorije Ministarstva.

Svi podnesci i ostala korespondencija mogu se dostavljati elektronički na adresu info@mtto-hnz-k.ba; faksom na broj 036 552 806 ili putem pošte na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, Braće Fejića bb, Mostar. Za dodatna pojašnjenja u vezi pitanja iz mjerodavnosti Ministarstva, korisnici usluga mogu koristiti i kontakt telefone 036 551 823; 036 552 311.

U trenutnoj situaciji najvažnije je da svi budemo sigurni i zdravi. Zato moramo poduzeti određene mjere zaštite kako bismo osigurali sigurnost korisnika naših usluga i sigurnost naših djelatnika. Hvala Vam na razumijevanju.

#ostanidoma

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 25. studenoga, Dana državnosti BiH, upućujem iskrene čestitke svima koji ovu zemlju osjećaju svojom, koji zajedničkim trudom i radom grade prosperitetniju budućnost novim naraštajima. Danas kada je naša državnost neupitna, s ponosom se prisjećamo 25. studenoga 1943.  kada su narodi Bosne i Hercegovine izrazili odlučnost da njihova zemlja bude zajednica sazdana na višestoljetnoj tradiciji uvažavanja i suživota različitih naroda, kultura i religija – zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih.

Tada i tako izražena odlučnost, ali i žrtva svih koji su svoje živote utkali u temelje današnje Bosne i Hercegovine, obvezuje nas da zajedničkim zalaganjem doprinosimo izgradnji jače države, njezinom gospodarskom razvitku i iznad svega  suživotu različitosti.  Sa željom da svojim radom stvorimo uvjete za bolje sutra i time jačamo državnost svoje domovine po mjeri i potrebi svih njezinih građana, čestitam vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Ministar

Ajdin Teletović

Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina

Na temelju  članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 65/13), članka 11. stavak 2. Odluke o načinu upravljanja JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/06) i članka 28.  stavak 1. Statuta  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, a u vezi s člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim  ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine HNŽ“, broj: 4/07) i Odlukom Vlade HNŽ o pristupanju raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, broj: 01-1-02-2062/19 od 18.10.2019. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanske županije  raspisao je Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, koje predlaže Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNŽ.

Tekst Javnog oglasa objavljen je u Dnevnom avazu i Večernjem listu u srijedu, 13. studenoga 2019. te u Službenim novinama Federacije BiH, broj 86/19 izdanje od 15. studenoga 2019. Rok za prijavu kandidata istječe u ponedjeljak, 2. prosinca 2019.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO JP Hutovo Blato_hrvatski

PROBLEM ODLAGANJA OTPADA U MOSTARU U NADLEŽNOSTI GRADA MOSTARA I FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Povodom priopćenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma s jučer, 13. lipnja 2019. održanog sastanka u Sarajevu na kojem su jedino i stvarno nadležni razgovarali o problemu odlaganja otpada u Mostaru, službeno i javno pobijamo iznesene tvrdnje ministrice Edite Đapo da je „upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti kantona“ zbog čega je zatražila „urgentno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema“.

Iako sam popis sudionika jučerašnjeg sastanka, na kojem su uz ministricu  i gradonačelnika Mostara sudjelovale i odgovorne osobe Federalne uprave za inspekcijske poslove te direktori mostarskih javnih poduzeća Komunalno d.o.o. i Deponija d.o.o., vrlo jasno sugerira tko su stvarno nadležni za rješavanje problema otpada u Mostaru, u cilju potpunog i istinitog informiranja javnosti želimo istaknuti sljedeće.

U postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom F BiH koji je predložila  sama ministrica, a u kojem se spominje i sporni otpad kao posebna kategorija otpada koji sadrži PCB, upozoravali smo na neučinkovitost predloženog rješenja upravljanja otpadom, brojne nejasnoće i nedostatke predloženih zakonskih rješenja tražeći upravo precizno propisivanje nadležnosti, ali i sprječavanje eventualnog monopola na području upravljanja otpadom. Ne samo što nije prihvaćena niti jedna naša primjedba i sugestija, nego je potpuno ignoriran i naš prijedlog sustavnog rješenja  za upravljanje posebnim otpadom.

K tome, iako je Zakon stupio na snagu koncem 2017., do danas nisu doneseni provedbeni propisi. Pitamo se zašto i je li svrha donošenja navedenog zakona bila isključivo prikupljanje novčanih sredstava koja se uplaćuju za upravljanje posebnim kategorijama otpada, u što smo posumnjali još u postupku njegovog donošenja što smo jasno napisali i u našim očitovanjima?!?

Također, ministrica bi trebala znati kako je upravo Ministarstvo na čijem se čelu nalazi izdalo okolišno dopuštenje Gradu Mostaru za izgradnju kolektora za pročišćavanje otpadnih voda. Navedenim okolišnim dopuštenjem utvrđen je način upravljanja svim vrstama otpada koje nastaju na postrojenju kao i postupak njegovog konačnog odlaganja.

Isto ministarstvo izdalo je i rješenje o obnovljenom okolišnom dopuštenju za JP Deponija d.o.o. Mostar za organiziranje procesa rada na regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada i njegovom zbrinjavanju, kao i rješenje o okolišnom dopuštenju Gradu Mostaru za sanaciju deponije komunalnog otpada kojom upravlja JP Uborak d.o.o.

Kada je riječ o inspekcijskom nadzoru navedenih operatora, isti temeljem zakonskih propisa provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove koja se o svojim nadležnostima i inspekcijskim nalazima jasno očitovala ne samo na jučerašnjem sastanku nego i u situaciji kada im je upravo ovo županijsko ministarstvo dostavilo na nadležno postupanje predstavku građana mjesnih zajednica Vrapčići, Livač, Kuti i Potoci iz 2018. godine.

Također, želimo podsjetiti da se postupanje s komunalnim otpadom i tretiranje istog obavlja sukladno posebnim propisima o komunalnim djelatnostima koje su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne uprave, u konkretnom slučaju Grada Mostara.

Iz svega naprijed navedenoga jasno je tko su nadležni za rješavanje dugogodišnjeg problema upravljanja otpadom u Mostaru, koji je ovih dana samo eskalirao zbog sumnje o postojanju PCB-a i teških metala u dehidriranom mulja s mostarskih prečistača.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, kao i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, poduzimaju i poduzimat će sve aktivnosti iz svoje nadležnosti ne samo kada je riječ o zaštiti okoliša nego i o ukupnom životu u Županiji. Konkretni slučaj nije u našoj nadležnosti, ali jeste obveza da pozovemo sudionike jučerašnjeg sastanka u Sarajevu da ne bježe od vlastite odgovornosti prebacujući je na ovo ministarstvo i Vladu HNŽ dovodeći u zabludu javnost iznošenjem zakonski neutemeljenih i netočnih tvrdnji.

Pozivamo Grad Mostar i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao jedine i stvarno nadležno da, u suradnji i uz angažiranje namjenskih sredstava naknade za posebne kategorije otpada koje se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša F BiH,   pristupe žurnom rješavanju problema i ispunjavanju uvjeta propisanih u okolišnim dopuštenjima za „sporne“ objekte u vlasništvu Grada Mostara.

Uz podsjećanje da se nadležnost propisuje zakonima, a ne na sastancima, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije iako u konkretnom slučaju zbog nenadležnosti nije niti pozvano na jučerašnji sastanak u Sarajevu, spremno je u cilju zaštite zdravlja građana Hercegovačko-neretvanske županije stvarno nadležnima – Gradu Mostaru i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, pružiti stručnu i svaku drugu pomoć u rješavanju problema otpada.