ČESTITKA POVODOM DANA NEOVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U ime Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ i u svoje osobno  ime, svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam 1. ožujka – Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine.

Poštujući prošlost i sjećajući se dana kada je voljom većine svojih građana Bosna i Hercegovina postala neovisna i suverena država, Dan neovisnosti je prilika da pokažemo zajedničku spremnost raditi na jačanju ne samo njezine neovisnosti i suverenosti nego i na daljnjem gospodarskom razvoju  s ciljem stvaranja uvjeta za dostojanstven i kvalitetan život svih njezinih građana i u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.

Svim građanima Bosne i Hercegovine, ma gdje bili, upućujem iskrene čestitke povodom 1. ožujka – Dana neovisnosti  Bosne i Hercegovine.

Ministar

Ajdin Teletović

ODLUKA O KORISNICIMA FINANCIJSKE POTPORE IZ SREDSTAVA „TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA“

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu., ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o korisnicima financijske potpore iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“.

S ciljem podizanja konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva te unaprjeđenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude HNŽ odnosno povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj; razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima; razvoja turističke ponude kao dopunske aktivnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; razvoja dodatnih sadržaja u destinacijama i produljenja sezone; razvoja novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga te razvoja turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcioniranje i razvoj turizma u HNŽ,  financijska potpora dodijeljena je svim podnositeljima prijava koji su ispunili formalno-pravne uvjete i vrednovani sukladno kriterijima iz Javnog poziva.

Obavještavamo korisnike sredstava da će potpisivanje ugovora biti upriličeno u sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar) prema sljedećem rasporedu:

  • Srijeda, 25. siječnja u vremenu od 9,00 do 15,30 korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 1 Mjera 1 (zaključno s rednim brojem 108)
  • Četvrtak, 26. siječnja 2023. u 12,00 sati korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 1 Mjera 2 (zaključno s rednim brojem 6) i Mjera 3 (zaključno s rednim brojem 5)
  • Četvrtak, 26. siječnja 2023. u 13,30 sati korisnici kojima su odobrena sredstva na Programskoj aktivnosti 2 (zaključno s rednim brojem 3) i Programskoj aktivnosti 3 (zaključno s rednim brojem 7)

Na zakazano potpisivanje ugovora ovlaštene osobe korisnika dužne su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju,  pečat i broj protokola. Ukoliko su potrebne dodatne informacije iste se mogu dobiti na telefon 036/552 922.

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima financijske potpore_ Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Popis_prijave koje nisu ispunile formalno pravne uvjete iz JP

ODLUKA O KORISNICIMA FINANCIJSKE POTPORE IZ SREDSTAVA „TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA“

S ciljem potpore manifestacijama koje svojim sadržajem i kvalitetom doprinose unaprjeđenju i obogaćivanju turističke ponude Županije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje sezone, stvaranju prepoznatljivog imidža hercegovačko-neretvanskog turizma i podizanju marketinške vrijednosti HNŽ kao cjelovite destinacije odnosno aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti za očuvanje i zaštitu okoliša kroz ekološku edukaciju i aktivizam, promoviranju odgovornog odnosa prema prirodi, unaprjeđenju kvalitete življenja i dobre prakse lokalne zajednice te promociji zdravog načina života,  13. prosinca 2022.  godine ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša raspisao je Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati  iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

U propisanom roku za podnošenje prijava pristiglo je ukupno 96 prijava za 96 projekata čija je ukupna vrijednost,  prema podacima podnositelja prijave, procijenjena na više od 1,6 milijuna konvertibilnih maraka pri čemu je od Ministarstva traženo sufinanciranje  u ukupnom iznosu od 916.876 konvertibilnih maraka.

Na temelju Zapisnika stručnog Povjerenstva za odabir projekata koje je razmotrilo  zaprimljene prijave te prema kriterijima iz članka IV. Javnog poziva vrednovalo sve prijave koje su ispunile formalno-pravne uvjete iz članka V. Javnog poziva ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je o Odluku izboru  korisnika financijske potpore iz sredstava  „Transfer neprofitnim organizacijama“ dodijelivši potporu u ukupnom iznosu 400.000 konvertibilnih maraka za 77 projekata odnosno za svih 77 neprofitnih organizacija  koje su ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva.

Obavještavamo korisnike sredstava da će potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava biti upriličeno u sjedištu Ministarstva (Braće Fejića bb, Mostar) u ponedjeljak, 9. siječnja 2023. godine, u vremenu od 10:30 do 14:30 sati.

Na zakazano potpisivanje ugovora ovlaštene osobe korisnika dužne su sa sobom ponijeti jedan od dokumenata za identifikaciju,  pečat i broj protokola. U slučaju da ovlaštena osoba korisnika nije u mogućnosti iz opravdanih razloga pristupiti potpisivanju ugovora, može dati punomoć nekom od članova udruge. Ukoliko su korisnicima potrebne dodatne informacije u vezi potpisivanja ugovora, iste se mogu dobiti na telefon 036/552 922

Tekst Odluke, kao i popis prijava koje nisu ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva,  možete preuzeti u prilogu.

Odluka o korisnicima financijske potpore iz sredstava Transfer neprofitnim organizacijama

Popis prijava koje nisu ispunile uvjete iz JP

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE IZ SREDSTVA „TRANSFER ZA JAČANJE TURISTIČKIH KAPACITETA“ UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA HNŽ ZA 2022. GODINU

Na temelju  članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ  za 2022. godinu,  broj: 01-1-02-3510/22 od 21. prosinca 2022. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 9. siječnja 2023. godine.

Tekst poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Tekst Javnog poziva_hrv.

Obrazac 1 _Prijava

Obrazac 2 _Izjava

Obrazac 3_Primljene de minimis potpore_pomoći

JAVNI POZIV ZA ODABIR PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ SREDSTAVA „TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA“

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ-K o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih  Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K  za 2022. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, broj: 01-1-02-3372/22 od 8. prosinca 2022. godine,  objavljuje se JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati  iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2022. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 28. prosinca 2022. godine.

Tekst poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Tekst javnog poziva_Transfer neprofitnim organizacijama 2022.

Prijava_obrazac 1_obrazac 2

Obrazac 3_primljene de minimis potpore_pomoći