Na prijedlog ministra Ajdina Teletovića,  na 205. sjednici održanoj 12. srpnja 2023. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojom su utvrđeni uvjeti za pribavljanje privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i konačni rok njihovog važenja najduže do 30. lipnja 2024.

U obrazloženju Odluke istaknuto je kako je institut privremenog rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj prvi put uveden u praksu županijskim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2011., a našao se i u Zakonu iz 2017. godine u kojem su podignuti zahtjevi u pogledu sigurnosti predmetnih objekata.

Uvođenje privremenog rješenja kao prijelaznog zakonskog rješenja, čija je privremenost do sada tri puta produžavana odlukama sukladno članku 32. stavak (1) Zakona, imalo je za cilj omogućiti ugostiteljima čiji su objekti izgrađeni  bez pravomoćnog odobrenja o građenju da rade unutar zakonskih okvira, da izmiruju svoje obveze prema uposlenicima i državi, ali i da potakne druge da krenu u rješavanje problema nedostajuće prostorno-planske dokumentacije, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i bespravne gradnje koja je dovela do ove situacije.

Valja napomenuti kako za većinu imatelja privremenih rješenja postupak legalizacije objekata koče najviše neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali i visoki iznosi za to potrebnih financijskih sredstava. Samo ministarstvo ne sudjeluje u procesu legalizacije, odgovornost za taj proces leži na jedinicama lokalne samouprave i samim ugostiteljima. Ukoliko s njihove strane izostane spremnost da se ovaj problem riješi odnosno da se legaliziraju postojeći ugostiteljski objekti bez pravomoćnog odobrenja o građenju, bit će iscrpljene sve zakonske mogućnosti iz mjerodavnosti Ministarstva.

Kao predlagač, Ministarstvo je svjesno da niti nova, četvrta po redu, odluka o privremenim rješenjima nije idealna i da nudi ono što joj i samo ime kaže – privremeno rješenje problema ugostiteljskih objekata bez pravomoćnog odobrenja o građenju. Međutim, kao resor zadužen za provođenje politike županijskog  turizma, ima obvezu učiniti dodatni napor i svima onima koji su istinski zainteresirani za rad u turističko-ugostiteljskom sektoru unutar zakonskih okvira omogućiti dodatno vrijeme za rješavanje statusa njihovih nelegalnih objekata izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za građenje.

Slijedom navedenoga, uvažavajući obrazloženje Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada HNŽ podržala je prijedlog   i usvojila Odluku o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojoj je utvrđen rok njihovog važenja najduže do 30. lipnja 2024. (Odluka broj 01-1-02-1931/23 od 12. srpnja 2023.).

Tekst Odluke  o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti možete preuzeti u prilogu.

Odluka o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti broj 01-1-02-1931/23 od 12. srpnja 2023.