Na temelju Odluke Upravnog odbora, UO-01-3-4-17-1/2018 od 22. svibnja 2018. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je Javni natječaj za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti u prilogu, a  obrasce za prijavu i ostale informacije na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH www.fzofbih.org.ba

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

Tekst Javnog natječaja JK2018-1