Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 65/13), članka 11. stavak 2. Odluke o načinu upravljanja JP „Park prirode Hutovo blato“ d. o. o. Čapljina („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/06) i članka 28. Diese zusammenkünfte waren mit word seminararbeit vorlage darbietungen und umzügen der spielleute verbunden und stellten zugleich einen höhepunkt der volksbelustigung dar; stavak 1. Statuta JP „Park prirode Hutovo blato“ d. o. o. Čapljina, a u vezi s člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugima tijelima županijske uprave („Narodne novine HNŽ“, broj: 4/07) i Odlukom Vlade HNŽ o pristupanju raspisivanja javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Park prirode Hutovo blato“ d. o. o. Čapljina broj: 01-1-02-2389/16 od 23. 11. 2016. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d. o. o. Čapljina, koje predlaže Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ. Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti.