Na temelju odluka Vlade Hercegovačko-neretvanske županije,  Odluke o pristupanju raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNŽ, broj: 01-1-02-429/24 od 23.2.2024. godine i  Odluke  o pristupanju raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog  odbora Fonda za zaštitu okoliša HNŽ, broj: 01-1-02-428/24 od 23.2.2024. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša  objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.

Tekstove javnih oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas _izbor i imenovanje članova UO 

Javni oglas_ izbor i imenovanje članova NO