Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ-K o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih  Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K  za 2022. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, broj: 01-1-02-3372/22 od 8. prosinca 2022. godine,  objavljuje se JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati  iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2022. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 28. prosinca 2022. godine.

Tekst poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Tekst javnog poziva_Transfer neprofitnim organizacijama 2022.

Prijava_obrazac 1_obrazac 2

Obrazac 3_primljene de minimis potpore_pomoći