Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ-K o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Proračunom HNŽ-K  za 2019. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-1032/19 od 22. svibnja 2019. godine, objavljuje se JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati  iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ-K za 2019. godinu

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 1. srpnja 2019. godine.

Tekst Javnog poziva i aplikacijske obrasce možete preuzeti u prilogu.

JP_Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2019

Prijava i obrasci_Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2019

Obrazac_3