Na temelju  članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ  za 2022. godinu,  broj: 01-1-02-3510/22 od 21. prosinca 2022. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 9. siječnja 2023. godine.

Tekst poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Tekst Javnog poziva_hrv.

Obrazac 1 _Prijava

Obrazac 2 _Izjava

Obrazac 3_Primljene de minimis potpore_pomoći