Investitor ANTEO d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za šest (6) fotonaponskih elektrana: FNE ”OIE 1”  do  FNE ”OIE 6” , instalirane snage svaka 4999 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1804/1 SP_Kruševo.

Uz zahtjev su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša i Planovi upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva ZGI d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša i Planovi upravljanja otpadom nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima  može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

Elaborati zaštite okoliša: OIE 1 – OIE 6

Planovi upravljanja otpadom: OIE 1 – OIE 6