Investitor ELEKTRO-TLM d.o.o. Neum dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za fotonaponske elektrane “Neum 1”, ”Neum 2” i ”Neum 3” instalirane snage svaka po 950 kW, koje će biti izgrađene na lokalitetu Papića Vala, Neum, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1170/8, k.č. br. 1170/9 i k.č. br. 1170/10 K.O. Neum, respektivno.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od strane gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša se nalazi na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-FNE Neum 1, 950 kW

Elaborat zaštite okoliša-FNE Neum 2, 950 kW

Elaborat zaštite okoliša-FNE Neum 3, 950 kw