Investitor ENERGOVALVES d.o.o. Čapljina dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za dvije (2) fotonaponske elektrane: FNE ” ENERGOVALVES 3” izlazne snage 470 kW i FNE ” ENERGOVALVES 4” izlazne snage 630 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 5627/2  i 5627/22 K.O. Čapljina, Grad Čapljina.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša  nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima  može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša – FNE ENERGOVALVES 3

Elaborat zaštite okoliša – FNE ENERGOVALVES 4