Investitor Javno poduzeće BROĆANAC d.o.o. Čitluk dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za dvije (2) fotonaponske elektrane: FNE ”BROĆANAC 1” izlazne snage 999 kW i FNE ”BROĆANAC 2” izlazne snage 500 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 3425/15  i k.č. br. 3425/16   K.O. Blizanci, Općina Čitluk.

Uz zahtjev su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša i Planovi upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva ZGI d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša i Planovi upravljanja otpadom nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

Elaborati i PUO – FNE BROĆANAC 1 i 2