Investitor PREMIER ENERGY d.o.o. Čitluk dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za devet (9) fotonaponskih elektrana: FNE ”PE 1”  do  FNE ”PE 9”, instalirane snage svaka 990 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 2996/1 K.O. Slipčići, Grad Mostar.

Uz zahtjev su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborati zaštite okoliša: FNE PE 1 – PE 9