Investitor PROMARK d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za deset (10) fotonaponskih elektrana: FNE Lanište 1 do FNE Lanište 10, izlazne snage svaka po 990 kW, koje će se graditi na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 2630/1 K.O. Jasenica, Grad Mostar.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, ured br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

FNE Lanište 1-10