Investitor ROVER d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za šest (6) fotonaponskih elektrana: FNE ”ROVER 1” – 4,5MW;  FNE ”ROVER 2” – 4,5MW;  FNE ”ROVER 3” – 4,5MW;  FNE ”ROVER 4” – 4,5MW;  FNE ”ROVER 5” – 3,25MW;  FNE ”ROVER 6” – 4,5MW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 3592/44; k.č. br. 3592/47; k.č. br. 3592/45; k.č. br. 3592/42; k.č. br. 3592/45 i  k.č. br. 3592/46 K.O. Tasovčići, respektivno.

Uz zahtjev su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša  nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88000 Mostar

 

Preuzmite ovdje:

Elaborati zaštite okoliša-FNE ROVER