Investitor SPP1 d.o.o. Stolac dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za fotonaponske elektranu ”TAURUS 1” (300 kW), ”TAURUS 2” (250 kW)  i ”TAURUS 3” (300 kW), koje će biti izgrađen na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1/100,  k.č. br. 1/130 i k.č. br. 1/117 K.O. Pješivac, respektivno.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva nLogic d.o.o. Sarajevo.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša i Planovi upravljanja otpadom nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

SPP1 – Taurus