Investitor AGROHERC ORGANIC AGRICULTURE d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za fotonaponsku elektranu FNE ”AGROHERC 1”, instalirane snage 999 kW, koja će biti izgrađena na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 877/9 K.O. Gabela, Grad Čapljina.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva ZGI d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom  nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima  može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-FNE  AGROHERC 1

PUO – FNE AGROHERC 1