Investitor ECCO SOLAR ENERGY d.o.o. Čitluk dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za dvije fotonaponske elektrane: FNE ECCO 29 (nazivne snage 4,99 MW) i FNE ECCO 30 (nazivne snage 2 MW), koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1286/82 i  k.č. br. 1286/81 K.O. Dretelj.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša izrađen od gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša se nalazi na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-FNE ESE ECCO  29

Elaborat zaštite okoliša-FNE ESE ECCO  30