Investitor Servis Jelić d.o.o. Široki Brijeg dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za fotonaponsku elektranu ”Jelić Solar 2” instalirane snage 440 kW, koja će biti izgrađen na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1/247 K.O. Pješivac.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša izrađen od gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša se nalazi na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-FNE JELIĆ SOLAR 2