Investitor JP „Komunalno“ d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za reciklažno dvorište, koje će biti izgrađeno na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 3516 K.O. Rodoč, Grad Mostar.

Uz zahtjev su dostavljeni Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva ZGI d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, ured br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-Reciklažno dvorište

PUO-Reciklažno dvorište