Investitor ”Power Energy Group BH” d.o.o. Zenica dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za solarnu elektranu ”KAMENA 01” instalirane snage 400 kW, koja će biti izgrađen na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 234 K.O. SP Žulji, Jasen.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od gospodarskog društva ZGI d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi pozivom na broj: UP/I-05-19-860/23 na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša – FNE KAMENA 01

PUO – FNE KAMENA 01