Investitor „MM Kalesić“ d.o.o. Živinice dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za  solarnu fotonaponsku elektranu „MM Kalesić 1“ instalirane snage 999,75 kWp.

Objekt će biti izgrađen na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1/111 (stari broj: 991/107) K.O. Pješivac. Površina zone solarne fotonaponske elektrane iznosi 6289,72 m2.  Lokacija je orijentirana u pravcu sjever – jug, a njezine su dimenzije 127 m x 200 m.

Solarna fotonaponska elektrana „MM Kalesić 1“ sastojat će se od FN generatora, inverterskog sklopa i mjerno rasklopnog sklopa. Fotonaponska elektrana će se sastojati od 29 ploča razmještenih u 10 redova i 28 ploča razmještenih u 2 centralna reda na razmaku od 10,7 m. Ukupan broj ploča je 346, a ukupan broj FN panela po jednoj tabli je 12.

Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom.

Sukladno članku 31. i 39. Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi pozivom na broj UP/I-10-05-25-117/17 na adresu:

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ

Braće Fejića bb

88 000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša SE „MM Kalesić 1“

Plan upravljanja otpadom