Ministar Emil Balavac sudjelovao je na radnom sastanku županijskih ministara okoliša koji je održan u ponedjeljak, 19. veljače 2024. u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Na sastanku koji je organizirala Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, razgovaralo se prije svega o aktualnostima u oblasti zaštite okoliša, s posebnim naglaskom na  nedavno usvojenu Strategiju zaštite okoliša Federacije BiH koja sve dionike zaštite okoliša obvezuje na usvajanje nove prakse zasnovane na koordiniranim aktivnostima i suradnji kroz implementaciju inicijativa i projekata.

Prezentirajući izazove s kojima se susreće Hercegovačko-neretvanska županija kada je riječ o zaštiti okoliša, ministar Balavac posebno je naglasio problem neadekvatnog zbrinjavanja otpada odnosno nedovoljno implementirane prakse prevencije nastanka otpada, odvojenog prikupljanja, recikliranja i ponovne upotrebe te sigurne obrade otpada prije odlaganja. Pri tome, kako je kazao, imperativ je usvojiti Plan upravljanja otpadom u HNŽ čije nepostojanje svakako otežava kako proces planiranja tako i provođenja integralnog sustava upravljanja otpadom u HNŽ. Na sastanku se jasno iskristaliziralo  kako fokus zajedničkih aktivnosti mora biti stavljen upravo na upravljanje otpadom, s čime imaju problem skoro sve županije, a parcijalna rješenja kakva su do sada rađena očito nisu bila pravi odgovor.

Također,  na sastanku je usuglašen i zajednički pristup po pitanju unaprjeđenja legislativnog okvira na način da Federalno ministarstvo okoliša i turizma  u radne skupine za izradu zakonskih i podzakonskih akata koji su u proceduri, kao i u Savjetodavno vijeće za okoliš, uključi i predstavnike županijskih ministarstava. Na kraju sastanka, svi sudionici su iskazali spremnost za bolju koordinaciju i održavanje redovitih sastanaka na kvartalnoj razini.