Ministar Emil Balavac primio je u svom uredu članove CIVITAS timova Osnovne škole Petra Bakule i Srednje građevinske škole Mostar u pratnji njihovih mentora, nastavnice Vesne Matković i profesora Nedima Kebe. Cilj posjeta bilo je predstavljanje javnih politika koje ovi mladi ljudi zagovaraju kroz sudjelovanje u Projektu Građanin kojeg provodi CIVITAS BiH. Misija ovog projekta je pripremiti učenike osnovnih i srednjih škola za ulogu aktivnih, odgovornih i informiranih građana demokratskog društva uključenih u procese odlučivanja u svojim zajednicama. Članovi CIVITAS timova ove dvije mostarske škole na današnjem su sastanku prezentirali javne politike koje zagovaraju u rješavanju sve učestalijeg problema prekomjernog stvaranja i neadekvatnog zbrinjavanja otpada.

Iako otpad u razvijenom svijetu predstavlja značajan resurs, u BiH on predstavlja problem počevši od njegovog prekomjernog stvaranja, nepropisnog odlaganja do (ne)zbrinjavanja otpada. Ove su probleme prepoznali i današnji gosti ministra Balavca koji kroz projekte zagovaraju javne politike koje nude rješenje ovih problema. Ministar Balavac naglasio je kako su glavni problemi nerazumijevanje potencijala otpada kao resursa, manjak svijest o prednostima prevencije, ponovne upotrebe i recikliranja otpada ali i dosadašnje neadekvatne politike i manjak ulaganja u ovaj sektor. – U oblasti zaštite prirode i zaštite okoliša, misija Ministarstva je učinkovita briga za zaštitu i očuvanje svih sastavnica okoliša vodeći se načelima održivosti i uz aktivno sudjelovanje svih članova društva. Na tom tragu podržavamo svaki glas, posebno glas mladih, da se koliko god je to moguće kroz javne politike pokuša pronaći kompromis između gospodarskog razvoja i zaštite okoliša što uključuje i jačanje javne svijesti o ugroženosti okoliša te potrebi usvajanja okolišu prijateljskih načina ponašanja od strane svakog pojedinca, ali i zajednice u cjelini, kazao je ministar Balavac podržavši pismima potpore projekte „Plastika u preradu, a ne u prirodu“ (OŠ Petar Bakula Mostar) i „Problem odlaganja otpada na regionalnoj deponiji Uborak – Buđevci“ (Srednja građevinska škola Mostar).