S ciljem zaštite zdravlja korisnika usluga i uposlenika Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša te smanjenja rizika od prijenosa virusa SARS-CoV-2, temeljem Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, broj 10-01-33-367/20), od četvrtka, 29. listopada 2020. obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (protokol i sl.)

Do daljnjega svi podnesci i ostala korespondencija mogu se dostavljati elektronički na adresu info@mtto-hnz-k.ba, faksom na broj 036 552 806 ili putem pošte na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, Braće Fejića bb, Mostar.

Za dodatna pojašnjenja u vezi pitanja iz mjerodavnosti Ministarstva, korisnici usluga mogu koristiti i kontakt telefone (036) 551 823, 552 311 i 552 922.

Hvala Vam na razumijevanju.

#štitimosebe#štitimodruge