Temeljem Odluke Vlade HNŽ o pristupanju raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, broj: 01-1-02-257/17 od 2.2.2017. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNŽ.

Tekst javnih oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova UO 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO