Na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Preporuke povjerenstva za javnu nabavu, broj 10-05-443-41/17 od 28.9.2018. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je Odluku o otkazivanju postupka javne nabave po Obavijesti broj 428-7-2-5-3-1/17. Odluku možete preuzeti u prilogu.

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke