U Glavnom uredu u Mostaru danas je održana redovita godišnja izvještajna skupština Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije. Na dnevnom redu skupštine kojom  je predsjedao resorni ministar Ajdin Teletović, po funkciji i predsjednik Skupštine TZ, našla su se Izvješća o izvršenju Programa rada  i izvršenju Financijskog plana  za 2016.  kao i Izvješće Nadzornog odbora TZ HNŽ za 2016.

Otvarajući današnju skupštinu, ministar Teletović podsjetio je na pravni vakuum zbog nepostojanja Zakona o turističkim zajednicama u Federaciji BiH, zbog kojega su se gotovo sve turističke zajednice našle u nezavidnoj situaciji i smanjile svoje aktivnosti. „U našoj županiji situacija je potpuno drugačija. Zahvaljujući postojanju županijskog Zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma, i na temelju njega donesenim uredbama o plaćanju članarine i boravišnje pristojbe, te njihovom sustavnom provođenju u 2016. godini Turistička zajednica ostvarila je 16,3% veći ukupni prihod u odnosu na prethodnu 2015.“, kazao je ministar Teletović.

Ministar Teletović dalje je naglasio kako nacrti federalnih zakona o turizmu i   boravišnoj pristojbi, koji se trenutno nalaze u javnoj raspravi, ne uvažavaju poštivanje Ustavnom utvrđene podjele nadležnosti između Federacije i županije o čemu su se jasno očitovali kako TZ HNŽ i resorno ministarstvo tako i Vlada HNŽ.

O Izvješću o izvršenju Programa rada i izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu govorili su  Andrija Krešić, direktor Glavnog ureda i Semir Temim, pomoćnik direktora dok je izvještaj Nadzornog odbora predstavila Šemsa Bajrović. Krešić i Temim posebno su naglasili provedene promotivne aktivnosti realizirane  kroz sudjelovanje na sajmovima i proizvodnju multimedijalnih materijala što je bilo moguće samo zahvaljujući povećanim prihodima u 2016.

Nakon dvosatne konstruktivne rasprave u kojoj je sudjelovao veći broj članova skupštine,   jednoglasno su usvojeni ponuđeni materijali  uz zaključak kako Turističku zajednicu HNŽ  i u predstojećem razdoblju očekuje puno posla  na poboljšanju općeg turističkog razvoja kroz kreiranje odgovarajućih usluga i proizvoda.

2