U prostorijama Mjesne zajednice Drežnica, u srijedu, 29. svibnja održana je Javna rasprava o podnesenim zahtjevima za izdavanje okolišnih dozvola za izgradnju trideset fotonaponskih elektrana, investitora „HL 001 Group“ d.o.o. Mostar, izlazne snage svaka po 990 kW, koje bi trebale biti izgrađene na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 853/1 (978)  K.O. Jasenjani.

Uz predstavnike Ministarstva kao organizatora, te predstavnike investitora i  izrađivača Elaborata zaštite okoliša, raspravi je prisustvovalo pedeset pet mještana Donje Drežnice i Gornjih Jasenjana. Predstavnici Ministarstva prezentirali su zakonsku osnovu u postupku izdavanja okolišne dozvole i dosadašnji tijek postupka, nakon čega je predstavnik Tehnozaštite d.o.o. Mostar kao izrađivač Elaborata zaštite okoliša prezentirao projekt izgradnje fotonaponskih elektrana.

Nakon prezentacije projekta uslijedila je rasprava u kojoj su mještani Donje Drežnice iskazali su svoje nezadovoljstvo izgradnjom predmetnih FNE naglašavajući da je Prostorni plan Grada Mostara, kojim je planirana izgradnja istih, donesen bez uključivanja javnosti i uz zanemarivanje ove mjesne zajednice od strane Grada Mostara. Nije iznesena niti jedna argumentirana primjedba vezana za utjecaj izgradnje ovih FNE na okoliš.

S druge strane, mještani Jasenjana uglavnom su iznijeli pozitivne stavove oko izgradnje FNE te da im je u interesu da se projekt izgradnje nastavi, napravi put i naselje otvori prema svijetu. Smatraju kako nema smetnje za izgradnju, a smanjit će se bespravna sječa šume i krivolov koji su itekako prisutni na ovom području.

Predstavnici Ministarstva ostavili su rok od 15 dana od dana održavanja javne rasprave za dostavu primjedbi i sugestija. Podsjećamo da je Elaborat zaštite okoliša za predmetne fotonaponske elektrane dostupan na web stranici Ministarstva www.tmmo-hnz-k.ba, link  https://mtto-hnz-k.ba/notices/page/3/