Na 21. redovitoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, održanoj 19. lipnja,  usvojena su četiri  programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša čijom će se realizacijom, 2,35 milijuna KM implementirati najvećim dijelom u realni turistički sektor, ali i u javnu infrastrukturu i unaprjeđenje rada civilnog sektora.

Program jačanja turističkih kapaciteta, u ukupnom iznosu 1,55 milijuna KM, ima za cilj unaprjeđenje receptivne turističko-ugostiteljske ponude HNŽ, podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva. Krajnji korisnici ovih sredstva bit će izabrani na temelju Programom definiranih kriterija, a nakon provedenog javnog poziva na koji će se moći prijaviti pružatelji usluga smještaja (šifre djelatnosti KD 55 uključivo KD 55.10; 55.20; 55.30 i 55.90) i prehrane (šifra djelatnosti 56.10), zatim putničke agencije  (šifra djelatnosti 79.11), obiteljska poljoprivredna gospodarstva te javne ustanove i javna poduzeća koja se bave turizmom i drugim srodnim djelatnostima koje imaju za cilj promociju i razvoj turističkih sadržaja.

Program transfera drugim razinama vlasti – manifestacije iz turizma, namijenjen je jedinicama lokalne samouprave kao poticaj razvoju manifestacijskog turizma, jednoj od najznačajnijih formi kulturnog turizma kojom mnoge destinacije sve češće obogaćuju svoju turističku ponudu. Ukupna vrijednost ovog programa je 100.000 KM, a jedinice lokalne samouprave kao krajnji korisnici bit će izabrani putem javnog poziva i na temelju jasno definiranih kriterija.

Uz glavni cilj jačanja konkurentnosti hercegovačko-neretvanskog turizma kroz aktivnosti unaprjeđenja kvaliteta okoliša i izgradnju javne turističke infrastrukture, jedinicama lokalne samouprave namijenjen je i Program vrijedan 550.000 KM koji treba pomoći uspostavljanju učinkovitijeg gospodarenja komunalnim otpadom, razvoju „zelene infrastrukture“ u urbanim područjima, uspostavljanju koncepta „pametnih gradova i općina“, razvoju turizma na turistički manje razvijenim područjima, razvoju javne turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcioniranje i razvoj turizma u HNŽ. Jedinice lokalne samouprave kao krajnji korisnici bit će izabrani putem javnog poziva i na temelju jasno definiranih kriterija.

Program transfera neprofitnim organizacijama ima za cilj osigurati vidljivu i učinkovitu potporu nevladinom sektoru na provedbi projekata zaštite prirode i okoliša; povećanja znanja i širenja javne svijesti o važnosti i metodama zaštite okoliša i prirode; poticanja javnosti na aktivniji angažman u aktivnostima zaštite prirode i okoliša, jačanja suradnje s nevladinim sektorom na rješavanju pitanja zaštite prirode i okoliša te obogaćivanja turističke ponude sadržajima manifestacijskog turizma. Ukupna vrijednost ovog programa je 150.000 KM, a neprofitne organizacije kao krajnji korisnici bit će izabrani putem javnog poziva i na temelju jasno definiranih kriterija.

Sukladno članku 34. Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2024. („Narodne novine“, broj 3/24), usvajanjem navedenih programa od strane Vlade HNŽ , Ministarstvo je stvorilo pretpostavke za raspisivanje javnih poziva za izbor krajnjih korisnika.