U cilju što skorije uspostave adekvatnog sustava postupanja s različitim vrstama otpada te smanjenja rizika po okoliš i zdravlje ljudi, u sjedištu Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša potpisan je Sporazum o suradnji na izradi Plana upravljanja otpadom Hercegovačko-neretvanske županije (PUO HNŽ).

Sporazumom koji su potpisali ministar Ajdin Teletović i Lejla Šuman, direktorica Ureda Regionalnog centra za okoliš u BiH, predviđeno je da REC BiH, u sklopu projekta „Izrada županijskih planova upravljanja otpadom“ koji financira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, izradi Plan upravljanja otpadom u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. „Evidentno je da postoji ‘kriza’ upravljanja otpadom koja će, ako se ne učine krupne promjene, prerasti sektorske okvire te će sadašnji problemi otpada postati i problemi javnog zdravstva, turizma i drugih djelatnosti u HNŽ“, istaknuo je ministar Teletović  naglašavajući značaj izrade ovog zakonskog planskog dokumenta koji treba obuhvatiti analizu trenutnog stanja vezano za proizvodnju svih vrsta otpada te prijedloge potrebnih investicijskih zahvata kao i načine financiranja sustava za upravljanje otpadom odnosno sakupljanja i tretmana otpada u HNŽ.

Potpisanim Sporazumom definirana su sva međusobna prava i obveze na izradi Plana upravljanja otpadom u HNŽ, koja uključuju i transparentno uključivanje zainteresirane  javnosti u proces izrade, a ministar Teletović i direktorica Šuman razgovarali su i o mogućnostima suradnje na drugim projektima koje provodi Regionalni centra za okoliš u BiH a od interesa su za građane Hercegovačko-neretvanske županije.