Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ organizira Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke koja će biti održana u srijedu, 19. travnja 2017. s početkom u 1100 sati u sali Skupštine HNŽ, Jakova Baruha Španca br. 2, Mostar.

Pozivamo zainteresiranu  javnost da prisustvuje Javnoj raspravi kako bi svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama dala doprinos definiranju što je moguće kvalitetnijih pravnih rješenja Nacrta Zakona o zaštiti od buke.

Tekst Nacrta Zakona, Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga kao i popis zainteresiranih lica za dostavljanje komentara, možete preuzeti ispod ovog teksta, a isti je objavljen i na web stranici Vlade HNŽ (https://www.vlada-hnz-k.ba/).

Molimo zainteresiranu  javnost da sudjeluje u Javnoj raspravi i/ili da svoje komentare, prijedloge i sugestije dostavi u pisanoj formi na adrese elektroničke pošte okolis@mtto-hnz-k.ba.

Krajnji rok za dostavljanje pisanih komentara, prijedloga i sugestija je 12. svibnja 2017. godine.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 551 324.

Ministarstvo će sve inicijative, prijedloge, sugestije i komentare izrečene u Javnoj raspravi ili u roku dostavljene u pisanoj elektroničkoj formi  razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga Zakona o zaštiti od buke.

Preuzmite ovdje:

Obrazac Nacrt Zakona o zaštiti od buke

Popis zainteresiranih institucija

Nacrt Zakona o zaštiti od buke