U sali Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije danas je održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke koju je organiziralo županijsko Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša.

U uvodnom dijelu javne rasprave sudionicima se obratio dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i okoliša naglašavajući kako je osnovni cilj donošenja zakona sprječavanje, ublažavanje i smanjenje štetnih efekata izlaganja buci. Trešnjo je podsjetio kako je Nacrt Zakona o zaštiti od buke utvrdila Skupština HNŽ-e, Zaključkom broj 02-01-XXIII-079/17, ocijenivši kako isti predstavlja dobru osnovu za izradu Prijedloga Zakona.  Također, istaknuo je kako je riječ o zakonu kojim se po prvi put cjelovito rješavaju sva pitanja u vezi zaštite od buke i vibracije na način kako je to propisano županijskim Zakonom o zaštiti okoliša koji buku i vibracije definira kao zagađivače, koji se moraju sagledati prilikom propisivanja mjera integralne prevencije i kontrole u zaštiti okoliša.

S obzirom da ova oblast do sada nije bila zakonski regulirana, detaljno su prezentirana pojedinačna zakonska rješenja kojim se osigurava zaštita zdravlja ljudi te poboljšava kvaliteta života zaštitom od izvora buke koji mogu nastati u okolišu, napose u izgrađenim područjima pored vrtića, škola, fakulteta, bolnica i domova zdravlja, hotela i drugih objekata i područja osjetljivih na buku. Zakonom su uređene dopuštene razine te korekcije razina buke, način njihovog mjerenja i mjere zaštite od buke kojima se može utjecati na kontrolu i smanjenje buke kroz prostorno planiranje, izdavanje dozvola, primjenu tehnoloških rješenja i sl.

Posebno je naglašena obveza izrade karata buke uz pripremu prostorno-planske dokumentacije kao i obveza postavljanja primjerene zvučne izolacije na novim i ranije izgrađenim objektima te rokovi za usklađivanje zaštite od buke s dozvoljenim razinama buke. Također, propisano je da se akustični uređaji u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama mogu koristiti samo ako imaju elektronski regulator reguliran tako da razina buke bude usklađena s Dopuštenim razinama buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni. Isto tako, za pravne i fizičke osobe koje otvaraju gradilišta propisuje se obveza da u planu uređenja gradilišta predvide i primijene mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dopuštene razine, a u slučajevima kada to nije moguće da predvide mjere kojima se zaštićuju radnici i građani, te odrede vrijeme izvođenja radova sukladno zakonu.

Na današnjoj javnoj raspravi, koja je imala svrhu prikupiti komentare i prijedloge svih predstavnika zainteresirane javnosti, podržano je donošenje županijskog Zakona o zaštiti od buke, a osim na javnoj raspravi izrečenih primjedbi i sugestija predlagač je ostavio mogućnost da se iste mogu u pisanoj formi  dostaviti do 12. svibnja 2017. Ministarstvo će sve realne inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga Zakona o zaštiti od buke.

Tekst