U sali Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti prirode. Na javnu raspravu koju je organiziralo županijsko Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, bili su pozvani predstavnici zainteresiranih županijskih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, zaštićenih područja i nevladinog sektora.

U uvodnom dijelu javne rasprave sudionicima se obratio dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i okoliša, podsjećajući kako je Nacrt zakona o zaštiti prirode Zaključkom utvrdila Skupština HNŽ-e ocjenjujući kako isti predstavlja dobru osnovu za izradu prijedloga Zakona.

Navodeći razloge donošenja novog zakona, pomoćnik Trešnjo istaknuo je kako su to prije svega uočeni  nedostatci postojećeg Zakona u smislu njegove strukture i djelomične neprovedivosti te potreba za unaprjeđenjem određenih dijelova zaštite prirode. Također, jedan od razloga za donošenje novog zakona je i potreba njegovog usklađivanja s federalnim Zakonom o zaštiti prirode. Prezentirana su i nova zakonska rješenja pri čemu je posebno naglašeno kako su preciznije razrađene odredbe koje se odnose na postupanje pri otkriću novog speleološkog objekta, što raniji Zakon nije poznavao, dok je  u određenim dijelovima kao što je definiranje, proglašavanje i očuvanje te upravljanje zaštićenim područjima, ovaj zakon djelomično nastavio praksu ustanovljenu važećim Zakonom, ali i uveo nove kategorije zaštićenih područja. Nacrt Zakona o zaštiti prirode po prvi put regulira i pitanje dodjele koncesija na zaštićenim područjima i speleološkim objektima te uvjete i način obavljanja turističko-ugostiteljske i gospodarskih djelatnosti kojima se ne ugrožavaju zaštićene prirodne vrijednosti, što također nije bilo regulirano važećim Zakonom.

Na današnjoj javnoj raspravi, koja je imala svrhu prikupiti komentare i prijedloge svih predstavnika zainteresirane javnosti, podržano je  donošenje novog županijskog Zakona o zaštiti prirode, a osim na javnoj raspravi izrečenih primjedbi i sugestija predlagač je ostavio mogućnost da iste se mogu u pisanoj formi  dostaviti do 10. ožujka 2017. Ministarstvo će sve realne inicijative, prijedloge, sugestije i komentare  razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga Zakona o zaštiti prirode.

 

Javna rasprava 1

Javna rasprava 3