Povodom priopćenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma s jučer, 13. lipnja 2019. održanog sastanka u Sarajevu na kojem su jedino i stvarno nadležni razgovarali o problemu odlaganja otpada u Mostaru, službeno i javno pobijamo iznesene tvrdnje ministrice Edite Đapo da je „upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti kantona“ zbog čega je zatražila „urgentno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema“.

Iako sam popis sudionika jučerašnjeg sastanka, na kojem su uz ministricu  i gradonačelnika Mostara sudjelovale i odgovorne osobe Federalne uprave za inspekcijske poslove te direktori mostarskih javnih poduzeća Komunalno d.o.o. i Deponija d.o.o., vrlo jasno sugerira tko su stvarno nadležni za rješavanje problema otpada u Mostaru, u cilju potpunog i istinitog informiranja javnosti želimo istaknuti sljedeće.

U postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom F BiH koji je predložila  sama ministrica, a u kojem se spominje i sporni otpad kao posebna kategorija otpada koji sadrži PCB, upozoravali smo na neučinkovitost predloženog rješenja upravljanja otpadom, brojne nejasnoće i nedostatke predloženih zakonskih rješenja tražeći upravo precizno propisivanje nadležnosti, ali i sprječavanje eventualnog monopola na području upravljanja otpadom. Ne samo što nije prihvaćena niti jedna naša primjedba i sugestija, nego je potpuno ignoriran i naš prijedlog sustavnog rješenja  za upravljanje posebnim otpadom.

K tome, iako je Zakon stupio na snagu koncem 2017., do danas nisu doneseni provedbeni propisi. Pitamo se zašto i je li svrha donošenja navedenog zakona bila isključivo prikupljanje novčanih sredstava koja se uplaćuju za upravljanje posebnim kategorijama otpada, u što smo posumnjali još u postupku njegovog donošenja što smo jasno napisali i u našim očitovanjima?!?

Također, ministrica bi trebala znati kako je upravo Ministarstvo na čijem se čelu nalazi izdalo okolišno dopuštenje Gradu Mostaru za izgradnju kolektora za pročišćavanje otpadnih voda. Navedenim okolišnim dopuštenjem utvrđen je način upravljanja svim vrstama otpada koje nastaju na postrojenju kao i postupak njegovog konačnog odlaganja.

Isto ministarstvo izdalo je i rješenje o obnovljenom okolišnom dopuštenju za JP Deponija d.o.o. Mostar za organiziranje procesa rada na regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada i njegovom zbrinjavanju, kao i rješenje o okolišnom dopuštenju Gradu Mostaru za sanaciju deponije komunalnog otpada kojom upravlja JP Uborak d.o.o.

Kada je riječ o inspekcijskom nadzoru navedenih operatora, isti temeljem zakonskih propisa provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove koja se o svojim nadležnostima i inspekcijskim nalazima jasno očitovala ne samo na jučerašnjem sastanku nego i u situaciji kada im je upravo ovo županijsko ministarstvo dostavilo na nadležno postupanje predstavku građana mjesnih zajednica Vrapčići, Livač, Kuti i Potoci iz 2018. godine.

Također, želimo podsjetiti da se postupanje s komunalnim otpadom i tretiranje istog obavlja sukladno posebnim propisima o komunalnim djelatnostima koje su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne uprave, u konkretnom slučaju Grada Mostara.

Iz svega naprijed navedenoga jasno je tko su nadležni za rješavanje dugogodišnjeg problema upravljanja otpadom u Mostaru, koji je ovih dana samo eskalirao zbog sumnje o postojanju PCB-a i teških metala u dehidriranom mulja s mostarskih prečistača.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, kao i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, poduzimaju i poduzimat će sve aktivnosti iz svoje nadležnosti ne samo kada je riječ o zaštiti okoliša nego i o ukupnom životu u Županiji. Konkretni slučaj nije u našoj nadležnosti, ali jeste obveza da pozovemo sudionike jučerašnjeg sastanka u Sarajevu da ne bježe od vlastite odgovornosti prebacujući je na ovo ministarstvo i Vladu HNŽ dovodeći u zabludu javnost iznošenjem zakonski neutemeljenih i netočnih tvrdnji.

Pozivamo Grad Mostar i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao jedine i stvarno nadležno da, u suradnji i uz angažiranje namjenskih sredstava naknade za posebne kategorije otpada koje se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša F BiH,   pristupe žurnom rješavanju problema i ispunjavanju uvjeta propisanih u okolišnim dopuštenjima za „sporne“ objekte u vlasništvu Grada Mostara.

Uz podsjećanje da se nadležnost propisuje zakonima, a ne na sastancima, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije iako u konkretnom slučaju zbog nenadležnosti nije niti pozvano na jučerašnji sastanak u Sarajevu, spremno je u cilju zaštite zdravlja građana Hercegovačko-neretvanske županije stvarno nadležnima – Gradu Mostaru i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, pružiti stručnu i svaku drugu pomoć u rješavanju problema otpada.