Ministar Ajdin Teletović donio je odluku kojom se produljuje  rok za realizaciju projekata i dostavu izvješća o utrošku sredstava svim korisnicima kojima su ista odobrena iz sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom HNŽ za 2019. godinu na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša. Ovom odlukom rok  za realizaciju projekata i dostavu izvješća o utrošku odobrenih sredstava produljen je za tri mjeseca odnosno do 1. rujna 2020.

Posljednji tjedan u Ministarstvo su svakodnevno stizali upiti korisnika, kojima je novonastala situacija oko pojave virusa SARS-CoV-2 stvorila brojne probleme u realizaciji projekata odobrenih iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ (Odluka broj 10-01-16-153-8/19) i sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ (Odluka broj 10-01-16-154-9/19). Imajući razumijevanja za novonastalu situaciju,  ministar  Teletović  odlučio je da se svim korisnicima pruži jednaka mogućnost da nadoknade zbog pandemije SARS-CoV-2 izgubljeno vrijeme za realizaciju projekata te je rok za realizaciju i dostavu izvješća o utrošku sredstava produljio do 1. rujna 2020.

Ovim putem obavještavamo sve korisnike kako ne moraju slati pojedinačne zamolbe za produljenje roka, a da izvješća o realizaciji i utrošku odobrenih dostave putem pošte na adresu Ministarstva sredstava najkasnije do 1. rujna 2020.

Odluka o produljenju roka za realizaciju projekata i dostavu izvješća o utrošku odobrenih sredstava